สรุปเหรียญ

ลำดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 29 6 35
2 พรเจริญวิทยา 27 6 1 34
3 เซกา 26 5 31
4 ปากคาดพิทยาคม 26 4 3 33
5 บึงโขงหลงวิทยาคม 19 7 3 1 30
6 ศรีวิไลวิทยา 18 6 4 28
7 โซ่พิสัยพิทยาคม 17 9 4 30
8 บุ่งคล้านคร 13 6 5 1 25
9 หนองหิ้งพิทยา 13 5 4 2 24
10 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 12 6 6 1 25
11 สมสนุกพิทยาคม 8 3 1 1 13
12 เจ็ดสีวิทยาคาร 7 11 3 2 23
13 หนองหัวช้างวิทยา 7 4 6 2 19
14 นาสวรรค์พิทยาคม 6 10 3 2 21
15 โนนคำพิทยาคม 6 4 4 14
16 ศรีชมภูวิทยา 5 5 4 2 16
17 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 5 3 6 1 15
18 ภูทอกวิทยา 4 6 5 3 18
19 โสกก่ามวิทยา 4 4 5 3 16
20 หนองเข็งวิทยาคม 4 1 2 4 11
21 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 2 2 5 9
22 โพนทองประชาสรรค์ 2 2 4 8
23 ศรีสำราญวิทยาคม 2 1 2 2 7
24 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 2 2 3 8
25 ท่าดอกคำวิทยาคม 7 4 2 13
26 บ้านหนองแก่งทราย 1 6 3 10